Shop

Nam Châm Dẻo – nam châm cao su – decal từ tính các loại. Kích thước chuẩn: rộng 62cm. Loại dày 0.5mm và 1mm mỗi cuộn dài 15m. Loại 2mm mỗi cuộn dài 5m. Ứng dụng: dán logo xe hơi, xe taxi, xe khách, xe tải, máy móc thiết bị, tủ lạnh, bảng từ,…