Nam châm dẻo in logo decal dán xe HTX vận tải Nguyên Vỹ

Đăng

Nam châm dẻo 1mm in logo decal dán xe HTX vận tải Nguyên Vỹ được sử dụng cho các xe khách, xe du lịch từ 4-55 chỗ rất tiện lợi, có thể tháo ra, gắn vào hàng ngàn lần không hư hỏng.

Nam châm dẻo 1mm in logo decal dán xe HTX vận tải Nguyên Vỹ
Nam châm dẻo 1mm in logo decal dán xe HTX vận tải Nguyên Vỹ

Sử dụng logo, mẫu quảng cáo in trên chất liệu nam châm dẻo để dán xe là phương thức truyền thông, quảng cáo hiệu quả, ít tốn kém mà rất tiện lợi.

Logo nam châm dẻo
Logo nam châm dẻo